29 abril 2009

"l'esperada valoració"Ara fa un any i tres mesos que la Diputació lliurava a la Mesa el primer document de propostes i oportunitats de millora vers l’organització, un document que ha quedat lapidat des del primer dia per la Corporació, que ha fet cas omís al propi document i a les recomanacions i propostes de la part social, més enllà de que el canvi d’interlocutors que s’han donat en aquest període per part de l’empresa, no ha facilitat el procés.

Però, és cert, que tot el que es comença s’acaba i, en aquests moments, ens trobem davant la proposta que ens ha de portar a tancar, si s’escau, el procés de la revisió global de la relació de llocs de treball i la seva valoració iniciat ja fa temps. I partirem de la proposta feta per la Diputació que és evident no agrada, ni de bon tros, a la part social.

Estem davant d’una proposta viciada d’inici, si tenim en compte que s’ha fet sobre l'organigrama aprovat unilateralment per l’Ajuntament el 31 de març de 2008, o això creiem, i que no respon a cap de les recomanacions fetes des de la Diputació de Barcelona, ni de les fetes per la part social. Proposta que segurament ha estat valorada amb unes fitxes de funcions inacabades i que també van ser lliurades a la Diputació, sense que el procés hagués conclòs i a les quals hores d’ara els hi manca concretar un seguit d’aspectes importants com són la titulació necessària per accedir a lloc de treball, la forma de provisió, el concepte autoregulació i la incompatibilitat, entre d’altres qüestions no negociades i, sobretot, la puntuació de cada lloc de treball no s’ha fet com s’ha fet anteriorment al nostre ens local, de forma conjunta amb la part social.

Una proposta que, entenem, la Diputació ha fet a contra cor i fora dels seus procediments habituals, sense escoltar a la part social en elements tan fonamentals com són la realitat de que l’Ajuntament de Mollet del Vallès no parteix de zero al tenir una valoració feta des de fa molts anys i revisada posteriorment, que estableix al seu l’Acord de condicions els factors i subfactors del Complement Específic a valorar, el seu concepte i procediment de valoració, procediment que ve determinat per l’acord assolit l’any 2002 i que varen signar les tres seccions sindicals presents a l’Ajuntament en aquell moment.
Però, és evident que tenim sobre la taula "una proposta", la de la Diputació de Barcelona. Una proposta esperada amb una malentesa impaciència pel conjunt de l’organització i sobre la que s’haurà de treballar i negociar. En aquest sentit, s’imposa que totes les parts abordin aquesta recta final del procés amb responsabilitat, coherència i celeritat per millorar, modificar, i/o refer la proposta feta evitant, si és possible, que "es trenqui l’olla".

No hay comentarios: