23 marzo 2009

L'Ajuntament de Viladecans, sancionat per fer gravacions telefòniques

La secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans va denunciar, davant l'Agència de Protecció de Dades, a l'Ajuntament de Viladecans per fer gravacions de trucades telefòniques en les dependències de la policia local i fer servir aquestes dades per obrir expedients disciplinaris a treballadors/es.
Abans de denunciar, vàrem intentar solucionar el problema amb els interlocutors de l'Ajuntament, intentant que veiessin que els fets que havíem detectat eren una flagrant il•legalitat i una vulneració denigrant dels drets dels treballadors/es. Malauradament no van voler parlar del tema, i tot i que els vàrem informar que des de CCOO no admetem aquests tipus d'il•legalitats, no ens van escoltar.
Els fets en qüestió van ser denunciats per aquesta Secció Sindical, arran de l'obertura d'un expedient disciplinari a un funcionari, per part de l'Ajuntament de Viladecans, fent servir com a prova la gravació d'una conversa telefònica.
Finalment, lAgència Catalana de Protecció de Dades ens ha donat la raó a la Secció Sindical de CCOO i en la seva resolució ens comunica que l'Ajuntament de Viladecans ha comès dues infraccions, una de caràcter lleu consistent en no informar a l'interessat de que s'està gravant la seva conversa telefònica, i l'altra de caràcter greu, consistent en tractar les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis i garanties establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha considerat provat entre d'altres coses el següent:
"l'Ajuntament de Viladecans enregistra la totalitat del contingut de les trucades telefòniques entrants al telèfon de la Policia Local 93 659 40 24, amb independència del seu contingut, la qual cosa comporta que quan algun ciutadà o treballador truca per qualsevol consulta de tipus administratiu o fins i tot, de caire personal, s'enregistra tota la conversació que aquesta persona manté amb la persona que l'atén al telèfon. Així doncs, s'enregistren dades corresponents a tot tipus de situacions i persones per una finalitat que no és estrictament de seguretat pública."
La contundència amb que s'expressa la resolució ens estalvia de fer més comentaris al respecte.
La mateixa resolució concedeix a l'Ajuntament un termini d'un mes per tal que deixi d'enregistrar el contingut de les trucades rebudes en el telèfon esmentat.
Seguirem atents, en la condició d'interessat i titular de drets i interessos legítims col•lectius que ens reconeix la resolució, per tal que l'Ajuntament cessi en aquest comportament dins el termini concedit.

No hay comentarios: